Æskulapfonden er stiftet d. 10. juni 2016 og er en erhvervsdrivende fond, som ejer alle aktier i Allergica A/S.

Fonden støtter aktiviteter og projekter, der er inspireret af antroposofien, som er en åndsvidenskabelig impuls skabt af Rudolf Steiner.

Æskulapfondens formål er:

At besidde ejerandele i virksomheder, der udvikler, producerer og/eller forhandler antroposofisk og homøopatisk medicin samt andre helsebringende produkter.

At støtte antroposofisk virksomhed – herunder specielt antroposofisk medicinsk forskning og oplysningsvirksomhed i Danmark, hvortil støtte kan gives i form af legater eller lån på særlige vilkår.