Uddeling af legater

Fonden opsøger selv de aktiviteter og projekter, den ønsker at støtte.

Til trods for, at det således ikke er muligt at fremsende ansøgninger om støtte fra Fonden, vil bestyrelsen sætte stor pris på at blive gjort opmærksom på støtteværdige tiltag, der falder inden for rammen af Fondens formål.

Fonden har i efteråret 2019 valgt at støtte 3 danske lægers uddannelse i antroposofisk lægevidenskab på Emerson College i London. Uddannelsen løber over 3 år.